RECLAIM EDUCATION – Mednarodni Teden Akcije

RECLAIM EDUCATION
Mednarodni Teden Akcije

1. – 8. Maj 2014

Pozivamo na Mednarodni teden akcije – prisvojimo si izobraževanje. International Student Movement (Mednarodno študentsko gibanje, krajše ISM) je spletna platforma, ki združuje veliko posameznikov in skupin z različnih delov sveta. Skupnost študentov ISM se je povezala na sestankih prek spletnega klepeta in se odločila za poziv k enotni mednarodni akciji. ZDRUŽILI SE BOMO v solidarnosti, ker smo, ne glede na to kje živimo, vpleteni v boj proti profitno naravnanim interesom in njihovemu prevzemanju izobraževalnega sistema. Krčenje sredstev, nadomeščanje zaposlenih z zunanjimi izvajalci, zapiranje šol, dvigovanje življenjskih stroškov in šolnin so nekateri izmed ukrepov, povezani z vsevečjo komercializacijo in privatizacijo izobraževanja. Mednarodno združevanje je naš odgovor za premagovanje teh ovir – borimo se za emancipatorno izobraževanje za vse.

Študentje po celem svetu se utapljajo v dolgovih. Dolgove, ki so legitimirani z individualistično frazo “investiranja v lastno prihodnost”, bomo morali plačati s prodajo naše delovne sile. Pritisk k tekmovalnosti in izkazovanju je presegel vse meje; omejitve dostopnosti izobraževanja so postale plenilske, kar je bolj opazno v tujini, in potrebno se jim je upreti! Dostop do izobraževanja bi moral biti enakopraven in zagovotovljen vsem, ne glede na socialno ekonomski status.

Na vseh kontinentih se ljudje soočajo s komercializacijo in poblagovljenjem izobraževnja. Simptoma, ki to nazorno prikazujeta, sta zmanjševanje demokratičnosti in vpeljevanje bolj hierarhično urejenih struktur moči znotraj izobraževalnih institucij. Tržna logika sili k temu, da konkurenčnost in dobičkonosnost dobita prednost pred razvijanjem sposobnosti emancipatornega mišljenja. Obe pa sta odvisna od potrošnikov, poceni delovne sile in “soglasja podrejenih” – ne samoopredeljenih posameznikov. Tako to ni zgolj študentsko vprašanje, saj vpliva na nas vse! Obstojoče okoliščine nam preprečujejo pridobitev izbobrazbe in s tem tudi okolja, v katerem bi bili ljudje stimulirani za razvijanje kritičnega mišljenja. Nasprotno, trenutni izobraževalni sistem nas poučuje le znotraj meja, ki so skladne s kapitalistično miselno paradigmo.

Rezultat tega je, da izobraževalni sistem v večini sestoji iz tovarn, ki ohranjajo logiko trga z vsemi svojimi posledicami. To vodi k obravnavanju znanja kot tržnega blaga in k spodbujanje intelektualnega izkoriščanja. Z namenom, da osvetlimo te teme in prekinemo ta način produkcije, pozivamo študente, profesorje, zaposlene v izobraževanju, starše in vse ostale, ki se identificirajo s tem bojem, da se organizirajo in mednarodno združijo s prisostvovanjem na Mednarodnem tednu akcije.

Odločili smo se, da se mednarodni teden akcije prične s 1. majem, ker vidimo povezavo med našim bojem znotraj izobraževalnega sistema in bojem svetovnega delavskega gibanja. Borimo se proti simpotomom trenutno prevladujočega ekonomskega sistema, ki ga bomo lahko presegli le s skupnim naporom.

Prisvojimo si izobraževanje – po celem svetu!
#1world1struggle

____

Če se strinjate s pozivom, pošljite e-mail adminom spletne platforme ISM [ism_admin@lists.riseup.net]. Naročite se na mednarodno ISM mail-listo in, če vas interesira sodelovanje z aktivisti po svetu, razmislite o prisostvovanju na naslednjem sestanku prek spletnega klepeta, kjer bomo koordinirali Mednarodni teden akcije – prisvojimo si izobraževanje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s